Taking too long? Close loading screen.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

των ιστοτόπων και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου της SOLOMON

Γνωριμία με τη SOLOMON και τις ψηφιακές της υπηρεσίες

Είμαστε η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο “SOLOMON” και έδρα μας την Αθήνα, Φερών 6, 10434. Σκοπός της SOLOMON είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων, μέσω της αξιοποίησης της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας ως εργαλείων ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης. Η SOLOMON παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας, διασύνδεσης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και παραγωγής ενημερωτικού περιεχομένου και οπτικοακουστικού υλικού.

Για τους νόμιμους σκοπούς της SOLOMON, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 137549001000), λειτουργούμε τους ιστοτόπους, με κατοχυρωμένα ονόματα τομέα (domain name) τα: “wesolomon”, “solomonmag” και “solomon” και ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://wesolomon.com, https://solomonmag.com, https://solomon.gr αντίστοιχα. Οι παραπάνω ιστότοποι συνδέονται, αποτελούν μια ενότητα με τις ιστοσελίδες που τους συνθέτουν και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης τους αφορούν στο σύνολο τους και ως ενότητα περιεχομένου. Επιπρόσθετα, επικοινωνούμε με τους/τις χρήστες/ριες, συνεργάτες/ριες, αποδέκτες των υπηρεσιών μας και δημοσιεύουμε περιεχόμενο, μέσω των καναλιών, λογαριασμών και σελίδων μας σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter και Linkedin. Στα κανάλια, λογαριασμούς και σελίδες μας στους παραπάνω τρίτους ιστοτόπους, παραπέμπουν οι ιστότοποι της SOLOMON, μέσω ευδιάκριτων ενεργών συνδέσμων-εικονιδίων.

Δεοντολογία-Αρχές παροχής των υπηρεσιών μας

Αξιοποιώντας τη δημοσιογραφία ως εργαλείο για την επίτευξη των σκοπών της SOLOMON δεσμευόμαστε από του κώδικες δεοντολογίας και ηθικής του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και ιδιαίτερα της ψηφιακής δημοσιογραφίας, της χρήσης πολυμέσων και της κοινωνίας των πληροφοριών. Φροντίζουμε το περιεχόμενο μας, οι δραστηριότητες και οι εκπαιδευτικές δράσεις μας να συνάδουν με τις κατευθυντήριες οδηγίες που τίθενται από διεθνή κείμενα αρχών και καλών πρακτικών όπως οι «ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ» της ΕΣΗΕΑ, το Global Charter of Ethics for Journalists, το RTDNA Code of Ethics και το Ψήφισμα 1003 (1993) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η SOLOMON και οι συνεργάτες/ριές της δεσμεύονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ισότιμα και χωρίς διακρίσεις στη βάση της φυλής, του χρώματος, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, των γενεαλογικών καταβολών, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της αρτιμέλειας, της ηλικίας, της οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου.

Η SOLOMON καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου τα σχόλια που συνοδεύουν το περιεχόμενό της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν το διάλογο και την ελεύθερη έκφραση, χωρίς να παραβιάζουν τη δεοντολογία και τις αρχές παροχής των υπηρεσιών της. Σχόλια προσβλητικά, κακόβουλα ή κακοποιητικά θα απομακρύνονται άμεσα από τα κανάλια, τους λογαριασμούς και τις σελίδες της SOLOMON.

Ανήλικοι/ες χρήστες/ριες των υπηρεσιών μας

Το περιεχόμενο των ιστοτόπων της SOLOMON δεν είναι κατά κανόνα ακατάλληλο για ανηλίκους, σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και ιδίως σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 7α του ν 2251/1994 (Α΄191) και το άρθρο 10 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Α΄23) για την «Προστασία των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού». Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το περιεχόμενο των wesolomon, solomonmag και solomon, καθώς και των καναλιών, σελίδων και λογαριασμών της SOLOMON σε τρίτους ιστοτόπους, θεωρείται από την ομάδα της SOLOMON ακατάλληλο για ανηλίκους, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη προειδοποίηση προς τους/τις επισκέπτες/τριες, χρήστες/ριες και η χρήση των υπηρεσιών θα ζητά, όπου αυτό απαιτείται, τη συναίνεση των εχόντων την γονική μέριμνα/επιμέλεια των ανήλικων χρηστών/τριών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της SOLOMON

Το περιεχόμενο μας περιλαμβάνει κείμενα, αρχεία ήχου και εικόνας, βίντεο, λογότυπα και γραφικά, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της «ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Φερών 6, 10434 και προστατεύονται από τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Το περιεχόμενο της SOLOMON διατίθεται στους επισκέπτες της, μέσω των ιστοτόπων της, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Η διαδικτυακή του παρουσίαση, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος άλλης χρήσης και εκμετάλλευσής του. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή του παραπάνω περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση ή επεξεργασία του, σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια της «ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τη ρητή αναφορά της SOLOMON, ως πηγής, και των αντίστοιχων συνεργατών/τριών της, ως δημιουργών.

Προσωπικά Δεδομένα

Αναφορικά με την πολιτική μας σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αντίστοιχη αναλυτική ενότητα των ιστοτόπων μας: Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δωρεές και Χορηγίες

Η «ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό τον διακριτικό της τίτλο «SOLOMON» δέχεται δωρεές και χορηγίες τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και εν γένει κάθε άλλη εισφορά τρίτων προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των σκοπών της Εταιρείας, όπως αυτοί, ρητώς και υπευθύνως, έχουν τεθεί στο ως άνω αναφερόμενο καταστατικό σύστασής της, ως τροποποιηθέν ισχύει έως σήμερα.

Η αποδοχή κάθε δωρεάς ή χορηγίας τηρεί υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της SOLOMON. Η Εταιρεία καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο χορήγησης ή δωρεάς χρηματικών ποσών από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως ανωτέρω, παρέχοντας εναλλακτικές επαναλαμβανόμενης οικονομικής προσφοράς εν είδη συνδρομής σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω διαδικτυακού προγράμματος και περιεχομένου που φιλοξενείται στους ιστότοπους της Εταιρείας με ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://wearesolomon.com και https://solomonmag.com, αποκλείοντας την δυνατότητα εφάπαξ καταβολής.

Προς εξυπηρέτηση των ως άνω ενεργειών η Εταιρεία συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιπλέον δε των οικονομικών πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν στην εκάστοτε χορηγία ή δωρέα και το επιλεγμένο πρόγραμμα/συνδρομή, ασχέτως της επιλογής του χρήστη για ανώνυμη χορηγία/δωρεά, και προς νόμιμη εξασφάλιση της οικονομικής συναλλαγής. Αναφορικά με την πολιτική της Εταιρείας σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αντίστοιχη αναλυτική ενότητα του ως άνω ιστοτόπου.

Η SOLOMON δεν παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες που σχετίζονται με την φορολογία και την εν γένει νομική φύση των χορηγιών ή δωρεών των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, υποχρέωση των οποίων αποτελεί η αναζήτηση των πληροφοριών αυτών εκ των επαγγελματιών συνεργατών τους, που εξειδικεύονται σε ζητήματα οικονομικών και φορολογικών δεδομένων δωρεών ή χορηγιών.

Η πραγματοποίηση της εκάστοτε πληρωμής του επιλεγμένου χρηματικού ποσού θα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού παρόχου συναλλαγών STRIPE για λογαριασμό της Εταιρείας, με αποτέλεσμα η ίδια να ενημερώνεται μόνον για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρθηκαν ήδη. Η SOLOMON δηλώνει ρητά, ότι κάθε συναλλασόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπό υποχρεούται να συμβουλευθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ως άνω παρόχου προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων του σε ζητήματα οικονομικής φύσεως της συναλλαγής. Για κάθε ολοκληρωθείσα πράξη χορηγίας ή δωρεάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία θα εκδίδει και αποστέλει παραστατικό απόδειξης της συναλλαγής σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε νόμιμη χρήση.

Αποκλεισμός ευθύνης SOLOMON

Η SOLOMON, δεσμευόμενη από τη δεοντολογία και τις αρχές που ακολουθεί προσπαθεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που επιδιώκουν τους σκοπούς της. Ειδικότερα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια το περιεχόμενό της να προσφέρει τεκμηριωμένη δημοσιογραφική ενημέρωση, δημιουργικό οπτικοακουστικό υλικό και άρθρα σχολιασμού. Ωστόσο, η SOLOMON δεν εγγυάται την ακρίβεια του περιεχόμενου των ιστοτόπων της, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επισκέπτες/ριες χρησιμοποιούν το περιεχόμενο αυτό με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Κατά τη δημιουργία του περιεχομένου μας προάγουμε και ενθαρρύνουμε την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο το περιεχόμενο των ιστοτόπων της SOLOMON, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαθέτει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Επιπλέον, οι απόψεις των ανθρώπων όπως εκφράζονται στις συνεντεύξεις και σε σχόλια που περιλαμβάνονται στους ιστοτόπους της SOLOMON, στα κανάλια της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και στους λογαριασμούς/σελίδες της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι προσωπικές και αντιπροσωπεύουν τους/τις ίδιους/ες. Η SOLOMON και οι συνεργάτες/ριές της καταγράφουν και παρουσιάζουν αυτές τις απόψεις, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή επιδοκιμάζουν το περιεχόμενο αυτών των απόψεων.

Η SOLOMON δεν ευθύνεται και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω ενεργών συνδέσμων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επικοινωνία με τη SOLOMON

Για εμάς η επικοινωνία και διάδραση με τους/τις χρήστες/ριές των υπηρεσιών μας έχει ιδιαίτερη σημασία, στο βαθμό που προάγει την ανεξαρτησία, την πολυθεματικότητα και την τεκμηρίωση του περιεχομένου μας και διασφαλίζει την τήρηση των αρχών ηθικής και δεοντολογίας που μας δεσμεύουν.

Για το λόγο αυτό σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε στη διαμόρφωση του περιεχομένου μας, επικοινωνώντας μαζί μας το υλικό και τις ιδέες σας. Επιπλέον σας καλούμε να μας πείτε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο μας, την κριτική και τα παράπονά σας. Η ομάδα της SOLOMON λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φωνή σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

info@wesolomon.com

Tel.: (+30) 210 821 7067

 

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοτόπων και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου της SOLOMON διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι όροι αυτοί αποτελούν συμφωνία μεταξύ της SOLOMON και του/της επισκέπτη/ριας των σελίδων του. H χρήση των ιστοτόπων και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου της SOLOMON από τους/ις επισκέπτες/ριες του, προϋποθέτει την κατανόηση και τη συνολική αποδοχή όλων των παραπάνω όρων συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ριών μας, στην οποία παραπέμπουν ρητά οι παραπάνω όροι. Η SOLOMON διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους παραπάνω όρους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους/τις χρήστες/ριές των υπηρεσιών μας να ελέγχουν κάθε φορά για ενδεχόμενες αλλαγές, δεδομένου ότι η χρήση των ιστοτόπων της SOLOMON, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κάθε φορά ισχυόντων όρων.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας.

 

Τελευταία ημερομηνία ανανέωσης: 5/12/2019

 

 

You'll love your inbox!

Join our mailing list to receive the latest news and updates, follow the discussion and stay in touch with our team.

Almost done! Check your inbox to confirm your subscription.

Pin It on Pinterest

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους όρους χρήσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κλείσιμο