«Ποια κυβέρνηση, ποια χώρα, ποια πολιτική, ποιος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να στερήσει τα όνειρά του Σάαντ;»